τττττττττττττττττττττττττττ
τ Welcome to 町田貴大's Home Page τ
τττττττττττττττττττττττττττ
  • 研究テーマ:数値解析による強磁場中のプラズマ制御の可能性の検討
  • 趣味    :写真撮影、ラジオ聴取
  • 一言    :お手柔らかにお願いします。